Lokaal werk

Ruimtelijke Ordening

Na de verkiezingen werden wij geconfronteerd met de desastreuze financiële situatie van onze gemeente enerzijds en anderzijds de verplichting, door de regering opgelegd, in 2019 een begroting in evenwicht te realiseren.  De oplossing was de belastingen verhogen-zoals dat vroeger altijd gebeurde.  N-VA verzette zich tegen de belastingverhoging en ging ervoor de kosten te verminderen (herleiding personeelsbestand, verhoging efficiëntie, kostenbesparing) en de inkomsten op creatieve wijze te verhogen.  Ook streefde ik ernaar om woonmogelijkheid voor de jonge Kortessemnaren te creëren zodat zij in eigen dorp kunnen blijven wonen.  Op deze wijze verjongen wij onze vergrijzende bevolking en anderzijds brengt dat inkomsten met zich . Jonge mensen die werken betalen ook gemeentebelastingen en mensen die bouwen betalen onroerende voorheffing.  Wanneer dit in Kortessem gebeurt, spijst dit onze gemeentekas.   Na drie jaar hard door duwen meen ik dat Kortessem een gevariëerd en ruim aanbod heeft voor mensen die willen bouwen.   Buiten hetgeen nu voorradig is zullen wij als gemeentebestuur nog 7 bouwplaatsen verkopen aan de Oorsprongstraat, zitten nog een 14-tal sociale huurwoningen in de pijplijn,  en zullen nog projecten voor senioren opgezet worden.  Een dynamisch beleid.

Tegelijk moeten wij een mooie gemeente krijgen en drongen wij aan dat de pastorij in Vliermaalroot wordt gerenoveerd (na meer dan 10 jaar verval).  Ook riep ik een bouwcommissie samen voor de realisatie van een verantwoord nieuw pand waar vroeger de bakkerij Lambrechts was. Ook wordt actief getracht mensen die willen bouwen en verbouwen te helpen hun dossier volledig en positief te behandelen. Ook wordt hard gewerkt Guigoven een nieuw jeugdhuis op maat van Guigoven- dwz de helft van de door het vroegere Bestuur geplande 1.000.000 euro- te geven. De realisatie en localisatie van sportterreinen wordt ook in het kader van Ruimtelijke ordening bekeken.

Toerisme

Toeristisch lokken wij steeds meer mensen naar Kortessem.  Er werd een nieuwe moderne toeristische folder gerealiseerd en de toeristische site , die door onze vzw toerisme werd gerealiseerd, mag zeker gezien worden.  De toeristische verblijfssector (bed&breakfest) en de mobilhomes kennen een gestatige groei.  In 2016 brengen wij nieuwe verwelkomingsborden aan bij de ingangswegen van onze gemeente.

Senioren

Senioren zijn een belangrijke groep in de Kortessemse samenleving.  De visie is dat wij hen in deze samenleving een actieve , positieve meewerkende functie moeten toebedelen. We moeten hen niet van alles zitten te beloven alsof het kleine kinderen zijn – alles wat je als gemeente gratis aan wie dan ook geeft, moet door anderen, misschien hun eigen kinderen, kleinkinderen, betaald worden- maar wel hen actief in het gemeenschapsgebeuren inschakelen –als medewerker,als vrijwilliger, als participant. Iedereen weet dat er seniorenwoningen nodig zijn, maar iedereen moet ook weten dat dat ook zijn geld zal kosten.  “Gratis” bestaat niet, tenzij anderen het voor u betalen.

Er werd een nieuwe seniorenraad geïnstalleerd die ,op mijn vraag, inmiddels een prachtige  seniorengids van hoog niveau op de markt bracht. Alle nuttige info voor senioren kan men in deze gids terug vinden.  De seniorenraad geeft advies bij dossiers die senioren aanbelangen en werkt nu aan een nota omtrent de voorwaarden waaraan seniorenwoningen moeten voldoen.

Handel, nijverheid, KMO

Voor de handel werd een cel locale economie opgericht om advies te verstrekken.  De avondmarkt werd van de drukke rijksweg gehaald en zal zich rond de kerk, Kapittelstraat en sporthal ontwikkelen. De quasi  lege donderdagmarkt zal  vanaf Pasen 2016 in een nieuw kleedje gestopt worden met de betrachting er nieuw leven in te krijgen.  Wij zijn doende  de zonevreemde bedrijven te regulariseren en de KMO-zone te verbeteren en uit te breiden.

 

Als persoon en als partij  staan wij voor een verantwoord beleid met als voorbeeld “de goede huisvader” die die doet wat nodig is, maar ook de tering naar de nering weet te hangen.