Freddy Vandeweyer herkozen als voorzitter N-VA Kortessem

Op 6 maart 2016, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

Tijdens de bestuursverkiezingen in buurthuis Den Hamel op zondag 6 maart schaarden de opgedaagde leden van de Kortessemse N-VA afdeling zich voltallig achter de kandidatuur van Freddy Vandeweyer als afdelingsvoorzitter. Daarnaast werd ook Jan Diriken verkozen als afdelingsondervoorzitter (enige kandidaat). Tot slot kregen ook de kandidaturen van Josée Reynders, Imelda Van Puymbroeck, Cindy Froyen en Lode Blokken als bestuursleden de steun van onze Kortessemse N-VA leden. Naast deze verkozenen krijgen ook mandatarissen zoals de schepenen en raadleden die zetelen in de gemeente- en OCMW-raad een plaats in het afdelingsbestuur. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is