Bouw lokalen Chiro Guigoven wordt weldra hervat

Op 1 april 2016, over deze onderwerpen: Jeugd

De bouwwerf van de nieuwe chirolokalen aan de Brandstraat in Guigoven ligt al enkele jaren stil na de faling van de aannemer. Met de oprichting van de vzw “Bra Chique” komt daar spoedig verrandering in

De vzw bestaat uit afgevaardigden van:de chiroleiding, de jeugdraad, de oud-leiding en ouders van de Chiroleden van Guigoven. Recent werd er met de gemeente en de kerkfabriek een overeenkomst gesloten. Hierdoor kan de bouw van een nieuw lokaal voor “Chiro Spratike” in Guigoven, worden vergezet. De maximale kostprijs van het nieuwe gebouw bedraagt 500 000 €, de helft van de prijs van het oorspronkelijke bouwwerk, en zal, door middel van een lening, door de gemeente financieerd worden. Het moet in de eerste plaats functioneel zijn, waarbij de bestaande kelderverdieping verhoogd zal worden en gebruikt worden als opslagruimte.

Inspraak jeugd staat voorop

N-VA Schepen Luc Dullaers: “Aangeziende kelderverdieping van het vorige gebouw praktisch afgewerkt was, hebben we geopteerd om op deze fundamenten verder te werken. De lokalen die nu gebouwd worden, zijn bestemd voor de jeugd. Het is daarom ook meer dan logisch dat het voldoet aan de noden van de Guigovense jeugd. Daarom werd de vzw ‘BRA Chique’ opgericht. Het doel: ‘het ontwikkelen, promoten, organiseren en uitbaten van accommodatie, activiteiten en evenementen voor de jeugd’. Alle actoren die hier een rol in spelen zijn vertegenwoordigd in de vzw. De samenwerken loopt op wieltjes en ik hoop dat we volgende gemeenteraad al met een voorstel naar buiten kunnen komen”. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is