Luc Dullaers

Bevoegdheden als schepen:

 • Ruimtelijke ordening
  • Ruilverkaveling
  • Woonbeleid
  • Huisvesting
  • Bouwvergunningen
 • Lokale economie
  • Industrie
  • Handel
  • Middenstand
 • Toerisme
 • Senioren
 • Integratie

Zitdagen: Dinsdag van 17u tot 18u en zaterdag van 9u tot 10u op privéadres of na afspraak.