Leegstand bestrijden via verhoogde heffing

Op 8 februari 2016, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Dat leegstand uiteindelijk tot verkrotting leidt, weten we allemaal. Om deze verloedering tegen te gaan, keurde de gemeenteraad eind januari een verhoogd heffingsreglement goed, op initiatief van onze N-VA schepen Luc Dullaers (ruimtelijke ordening). Nadat een gebouw 12 maanden in het leegstandsregister is opgenomen dient een heffing van 1400 € betaald te worden. De volgende jaren wordt de heffing telkens met 25% verhoogd en vanaf 5 jaar bedraagt de heffing dus 2800 €. De gemeente wil op deze manier de eigenaars van leegstaande woningen aansporen  om de nodige renovatiewerken uit te voeren en vervolgens deze woningen opnieuw aan te bieden op de huur- en vastgoedmarkt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is